0 274 457 51 82-83 Gediz O.S.B. Erguvan Sokak No:3 Gediz/Kütahya
Fg70510 Yatik Vakumlu Blok Makinasi 4
Fg70510-yatik_vakumlu_blok_makinasi_4
Fg70505-yatik_vakumlu_blok_makinasi_3
Fg70503-yatik_vakumlu_blok_makinasi_2
Fg70502-yatik_vakumlu_blok_makinasi_1
Fg70510 Yatik Vakumlu Blok Makinasi 4 Fg70505 Yatik Vakumlu Blok Makinasi 3 Fg70503 Yatik Vakumlu Blok Makinasi 2 Fg70502 Yatik Vakumlu Blok Makinasi 1
1000 X 600 X 2000
1000 X 600 X 3000
1000 X 600 X 4000
1000 X 1000 X 2000
1000 X 1000 X 3000
1000 X 1000 X 4000